Aktualności

Aktualności

Aktualności

W dniu 9 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. W rozporzadzeniu tym określono wymagania bhp przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym spalinowym, elektrycznym i spalinowo-elektrycznym, mającym zastosowanie w transporcie wewnętrznym.

UWAGA: Nowe rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 10.08.2018 r.

Rozporządzenie powstało  z potrzeby uporządkowania i określenia jasnych zasad zdobywania kwalifikacji na obsługę wózków. W dokumencie mowa o wózkach jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia ale również o wózkach, które nie podlegają pod dozór techniczny.

Rozporzadzenie określa również obowiązki nałożone na pracodawców, nazwanych organizatorami pracy oraz określa przypadki, w których wymagane będzie nadal polecenie pisemne wykonania prac przy użyciu wózka jezdniowego.

Link do rozporządzenia. 

Aktualności

W  2017 roku dokonaliśmy modernizacji naszej spawalni przy adresie: Trzebinia, ul. Przemysłowa 8.

Na uczestników kursu czekają nowoczesne stanowiska do nauki spawania wyposażone w kompletny sprzęt potzrebny do bezpiecznej i efektywnej nauki zawodu spawacza.