5
Wrz

kurs_pedagogiczny_dla_wykladowcow

Kurs pedagogiczny dla instruktorów

 

OPIS

 

Kurs przeznaczony jest dla pracodawców oraz osób wyznaczonych przez pracodawcę, które posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe i będą zajmować się prowadzeniem praktycznej nauki zawodu dla uczniów i młodocianych pracowników.

Kurs organizowany na podstawie programu nauczania zatwierdzonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 02.10.2008r. nr KPU.II.IK.5721/4/08.
Osoby kończące kurs pedagogiczny dla instruktorów otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane na podstawie §18 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.poz.186).

 

Przygotowanie pedagogiczne – nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej, nauczanych w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin w powiązaniu z kierunkiem (specjalnością) kształcenia oraz pozytywnie ocenioną praktyką pedagogiczną – w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli praktycznej nauki zawodu niezbędny wymiar zajęć z zakresu przygotowania pedagogicznego wynosi nie mniej niż 150 godzin; o posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

[źr.wikipedia.pl]

Kontakt

+48 602 172 008 POKAŻ NUMER

e-mail: behap@behap.pl

 

Gdzie prowadzone są kursy pedagogiczne dla instruktorów?

gif_mapka

Prowadzimy kursy pedagogiczne dla instruktorów w całej Polsce,
a po wcześniejszym zgłoszeniu w  szczególności w miejscowościach: Trzebina, Chrzanów, Jaworzno, Kraków, Katowice, Tychy, Sosnowiec; Skawina; Oświęcim; Olkusz; Wolbrom; Toruń, Łódź

Szkolimy kursantów  po wcześniejszym ustaleniu także  z miejscowości:
Żory, Olkusz, Jaworzno, Krzeszowice, Kraków, Katowice, Częstochowa, Rybnik, Bytom, Zabrze, Warszawa, Libiąż, Andrychów,  Rzeszów, Gliwice, Skawina, Wieliczka,  Bytom, Warszawa, Bytom, Wrocław itd.