6
Sie

KURS SPAWANIA GAZOWEGO  (311).

Kurs spawania gazowego

Kursy spawania gazowego organizujemy w oparciu o wytyczne Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Metoda spawania – spawanie gazowe (acetylenowo-tlenowe)

Spawanie gazowe działa na następujących zasadach: u wylotu końcówki o specjalnej budowie, zamocowanej do korpusu palnika, spala się mieszanina tlenu z acetylenem. Za pomocą tego płomienia spawacz stapia metal rodzimy uzyskując jeziorko spoiny. W miarę potrzeby doprowadza ręcznie spoiwo w postaci drutu do przedniego brzegu jeziorka. W celu uzyskania jednolitego postępującego stapiania spawacz powinien przesuwać palnik wzdłuż brzegów złącza.
Metoda stosowana w spawaniu rurociągów o małych średnicach, przewodów wentylacyjnych.

 

Kontakt

+48 602 172 008 POKAŻ NUMER

e-mail: behap@behap.pl

 

 

DLA KOGO KURS SPAWANIA GAZOWEGO?

Kursy spawania gazowego organizujemy zarówno dla osób zgłaszających się do nas indywidualnie jak i dla firm zlecających nam przeszkolenie swoich pracowników.
Jesteśmy również otwarci na współpracę z Urzędami Pracy, Szkołami oraz innymi instytucjami państwowymi.

GDZIE?

Posiadamy atestowane spawalnie z pełnym wyposażeniem w następujących miastach:

  • Trzebinia (pow. chrzanowski, woj. małopolskie)
  • Żory (woj. śląskie)
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA W KURSIE SPAWANIA GAZOWEGO
  • ukończone 18 lat
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu spawacza
UZYSKIWANE UPRAWNIENIA

Uprawnienia można uzyskać w następujących zakresach:

  • spawanie blach
    Czas trwania kursu: 127 h
  • spawanie rur
    Czas trwania kursu: 107 h

Po ukończeniu kursu spawania gazowego i przystąpieniu do egzaminu uczestnik otrzymuje Książeczkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

Uprawnienia ważne są 2 lata. Po tym czasie konieczna jest weryfikacja.

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ BĄDŹ WYRAŻENIA CHĘCI UCZESTNICTWA W KURSIE PROSIMY O KONTAKT Z NASZYMI PRZEDSTAWICIELAMI.

GALERIA – Kurs spawania

 

Call Now Button