Przedłużanie ważności uprawnień UDT

 

 

Przedłużaniu okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych podlegają zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu obsługi oraz konserwacji urządzeń technicznych.

CO SIĘ ZMIENIŁO?

 

  1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518), w której została zawarta informacja o terminowości uprawnień. 

  1 czerwca 2019 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych. ( Dz. U. z 2019 r. poz.1008)

 

 

KTÓRE UPRAWNIENIA TRACĄ WAŻNOŚĆ I KIEDY?

 

  Zgodnie z Art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania wydane przez UDT na podstawie postępowań wszczętych przed dniem 01.06.2019 r. tracą ważność w dniu 01.01.2024 r.

 

  Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane na podstawie postępowań wszczętych po 01.06.2019 r. tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu.

 

 

WAŻNOŚĆ PRZEDŁUŻONYCH ZAŚWIADCZEŃ KWALIFIKACYJNYCH „NOWYCH”

 

Okres ważności przedłużonego zaświadczenia („nowego”) liczony jest od daty upływu okresu ważności posiadanego zaświadczenia. Zaświadczenie kwalifikacyjne nieposiadające na dokumencie daty ważności (wydane na podstawie postępowań wszczętych przed 01.06.2019 r.) straci ważność z dniem 01.01.2024 r., natomiast zaświadczenie, na których widnieje data ważności, zgodnie z tą datą.

 

Do czasu kiedy posiadane zaświadczenie kwalifikacyjne nie straci ważności, osoba posiadająca przedłużone zaświadczenie („nowe”) nie będzie mogła się nim posługiwać.

Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie UDT

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.