KOORDYNATOR DO PRAC PODWYKONAWCÓW

Szkolenie ma na celu przybliżyć aktualne regulacje prawne w zakresie odpowiedzialności za bezpieczeństwo w ramach realizacji prac zlecanych podwykonawcom. Szkolenie zawiera między innymi tematykę:

  • rola i zadania osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne – kierownik budowy / robót, inspektor nadzoru inwestorskiego
  • nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na budowie
  • polecenia dla prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych przy/na urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
  • polecenia dla prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na instalacjach gazowych
  • wydawanie poleceń do prac na wysokości
  • prace w miejscach trudnodostępnych, o ograniczonych przestrzeniach
  • wydawanie zezwoleń na pracę z ogniem
  • prace w wykopach
KONTAKT

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.