Uprawnienia energetyczne G2

Czym są uprawnienia energetyczne G2?

Są to uprawnienia grupy 2, dotyczące urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych.  Uprawnienia te można uzyskać w dwóch zakresach: eksploatacji „E” lub dozoru „D”.

KONTAKT

Zakresy uprawnień energetyczne G2:

 • obsługa,
 • konserwacja,
 • remonty,
 • montaż,
 • zakres kontrolno-pomiarowy.

Jakie urządzenia, instalacje i sieci obejmują uprawnienia energetyczne G2?

 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 •  turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 •  urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 •  urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Przykładowa tematyka kursu w przypadku starania się o uprawnienia energetyczne G2:

 • prawo energetyczne;
 • podstawowe obowiązki pracowników odpowiadających za eksploatację urządzeń;
 • przepisy BHP;
 • instrukcje eksploatacji urządzeń cieplno-mechanicznych;
 • zagrożenia przy obsłudze kotła;
 • obsługa sieci cieplnych;
 • obsługa turbin parowych;
 • obsługa pomp, wentylatorów oraz dmuchaw i sprężarek;
 • urządzenia do rozładunku, transportu i składowania paliw;
 • składowisko węgla;
 • rozładunek węgla;
 • charakterystyka prac  „bez polecenia”, „na polecenie” oraz „na polecenie pisemne”;
 • ogólne zasady przygotowania miejsca pracy;
 • organizacja prac wykonywanych przez firmy obce;
 • postępowanie z substancjami chemicznymi oraz ich mieszaninami;
 • organizacja oraz wyposażenie laboratorium chemicznego;
 • przechowywanie i zasady postępowania z substancjami toksycznymi;
 • bezpieczny pobór próbek wody i pary do  analizy chemicznej;
 • bezpieczny pobór próbek i wykonywanie analiz gazów.

Czy uprawnienia energetyczne G2 są wydawane bezterminowo?

Nie. Uprawnienia energetyczne trzeba odnawiać do 5 lat. Jest to konieczne w związku z ciągłym rozwojem technicznym również w kwestii energetyki. Często zmienia się też prawo energetyczne, dlatego aby być na bieżąco i bezpiecznie wykonywać swoją pracę, należy systematycznie odświeżać swoją wiedzę.

Nie musisz już dalej szukać, mamy ofertę specjalnie do Ciebie!

 • Uprawnienia energetyczne: ważne 5 lat
 • Czas trwania kursu: 1 dzień wraz z egzaminem!
 • uprawnienia „E” – eksploatacji  i „D” dozoru, grupa I, II, i III
 • konkurencyjne ceny kursów energetycznych – sprawdź teraz
 • kursy energetyczne w dogodnych terminach – sprawdź terminy szkoleń –
 • szkolenia energetyczne w całej Polsce
 • w przypadku zorganizowanych grup istnieje możliwość przeprowadzenia kursu na terenie firmy zamawiającej w dogodnym terminie

UPRAWNIENIA ENERGETYCZNE G2

ZAPISZ SIĘ

DANE FIRMY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

+ 48 602 172 008
behap@behap.pl

+32 711 82 84
szkolenia@behap.pl

DANE DO FAKTURY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia
 
NIP: 628 188 75 63

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.