SPAWANIE MAG 135

MAG 135

Metoda MAG jest stosowana do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych. Spawanie łukowe elektrodą topliwą w osłonach gazowych jest jedną z najpowszechniej stosowanych metod spawania konstrukcji. Metoda MAG polega na spawaniu za pomocą łuku elektrycznego wytwarzanego pomiędzy elektrodą topliwą a spawanym materiałem. Elektrodą topliwą jest drut podawany w sposób ciągły. Łuk i jeziorko ciekłego metalu są chronione strumieniem gazu osłonowego chemicznie aktywnego, np. CO2.

KONTAKT

Uprawnienia można uzyskać w następujących zakresach:

  • spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi

Czas trwania kursu: 145 h

  • spawanie blach spoinami czołowymi (wymagane posiadanie uprawnień na spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi)

Czas trwania kursu: 112 h

  • spawanie rur spoinami czołowymi (wymagane posiadanie uprawnień na spawanie blach spoinami czołowymi)

Czas trwania kursu: 99 h

SPAWANIE MAG 135

Tryb szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz części praktycznej realizowanej na atestowanej spawalni. Po zakończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu.

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.