Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; żuraw wieżowy (zwany także budowlanym) podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.

Żuraw szybkomontujący to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia; żuraw dolnoobrotowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń.

KONTAKT
żuraw stacjonarny Behap-bud szkolenia zawodowe
żuraw stacjonarny Behap-bud szkolenia zawodowe
żuraw szybkomontujacy kursy zawodowe Behap-bud szkolenia zawodowe

Urządzenia, które można obsługiwać po
ukończeniu szkolenia

Po zdobyciu uprawnień przysługuje prawo do obsługi następujących urządzeń:

zapisz się
żuraw stacjonarny Behap-bud szkolenia zawodowe

Żuraw wieżowy

Żurawie wieżowe i szybkomontujące
żuraw szybkomontujacy kursy zawodowe Behap-bud szkolenia zawodowe

Żuraw szybkomontujący

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Tryb szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej (w formie stacjonarnej lub on-line) oraz praktyki na placu manewrowym. Po zakończonym szkoleniu kursant przystępuje do egzaminu.

Żurawie wieżowe i szybkomontujące

Wzór uprawnień

Żuraw wieżowy to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; żuraw wieżowy (zwany także budowlanym) podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia.

Żuraw szybkomontujący to dźwignica składająca się z pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu; podnosi ładunki na haku opuszczanym na linie z wysięgnika żurawia; żuraw dolnoobrotowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń.

Nazwa potoczna: dźwig.

Żurawie – wszystkie podlegają dozorowi technicznemu.

 

Jednak żurawie o udźwigu do 250 kg z wyłączeniem żurawi służących do przemieszczania osób ustalono formę dozoru uproszczonego (urządzenia nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale należy zapewnić konserwację i obsługę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; uprawnienia do obsługi nie są wymagane przy urządzeniach z napędem ręcznym).

zapisz się
karta-4 Behap-bud szkolenia zawodowe

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Call Now Button