15
Sie

e-learning bhp

Szkolenia BHP on-line

OPIS

Jeśli tylko szukasz oszczędności w wydatkach firmowych, ale nie kosztem jakości to polecamy szkolenia BHP online. Oferujemy pełnoprawne kursy BHP przez Internet metodą e-learning z gwarancją 100% zgodności z przepisami. Po zakończeniu kursu i zaliczeniu testu wydawany jest certyfikat ukończenia kursu BHP.
Dostępne szkolenia:

 • szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych
 • szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników administracyjno – biurowych i innych.

 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne.
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Omówienie zagadnień związanych z obowiązkowymi szkoleniami BHP
 • Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.

 

Kontakt

+48 602 172 008 POKAŻ NUMER

e-mail: behap@behap.pl

 

 

Szkolenie okresowe pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Szkolenie BHP online przeznaczone jest dla wszystkich pracodawców i osób, które zarządzają zakładem pracy , a także kierują pracą pracowników. Pierwsze szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie okresowe BHP powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy
 • Czynniki szkodliwe i uciążliwe dla środowiska pracy w tym zagrożenia fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne
 • Profilaktyczna ochrona zdrowia
 • Zarządzanie bezpieczeństwem, w tym ocena ryzyka zawodowego
 • Wypadki przy pracy, choroby zawodowe i świadczenia odszkodowawcze
 • Ochrona przeciwpożarowa, zapobieganie pożarom, bezpieczeństwo pożarowe, zwalczanie pożarów.
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna

Sprawdź naszą konkurencyjną ofertę:  szkolenia bhp online:

elearning behap

 

Ośrodek Szkolenia Zawodowego BEHAP – BUD s.c.:
– szkolimy już 22 lata
– jedna z najwyższych zdawalności egzaminów przez naszych kursantów
– nowoczesne sposoby szkolenia z wykorzystaniem multimediów
– wysokie zadowolenie kursantów ze zdobytych umiejętności
– udział w projektach unijnych i setki przeprowadzonych kursów i szkoleń na terenie całego kraju

Szkolenie BHP przez internet (on-line) ma na celu aktualizację, uzupełnienie oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP oraz zapoznanie uczestników szkolenia m.in. z zagrożeniami występującymi w pracy czy też najnowszymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w zakresie BHP.

 

Kontakt

+48 602 172 008 POKAŻ NUMER

e-mail: behap@behap.pl

 

 

Zobacz też ofertę na  szkolenia BHP

 

Call Now Button