Uprawnienia eksploatacyjne a dozorowe

bhp Behap-bud szkolenia zawodowe

Jakie są stanowiska i zakresy uprawnień energetycznych?

Niejednokrotnie osoby rozpoczynające swoja przygodę z elektroenergetyką nie potrafią określić jakie uprawnienia (dozór czy eksploatacja) będą im potrzebne w przyszłej pracy.

Spróbujmy to trochę rozjaśnić.

Rodzaje uprawnień energetycznych

Wyróżniamy rodzaje uprawnień energetycznych ze względu na stanowisko:

Stanowisko dozoru.

Jest to określenie stanowisk osób kierujących czynnościami pracowników wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Stanowisko eksploatacji.

Dotyczy to stanowisk osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.

Zakresy pracy na stanowisku eksploatacji

Oprócz podziału na stanowiska występują też różne rodzaje uprawnień  energetycznych określone przez zakresy pracy:

OBSŁUGA – czynności mające wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci przy zachowaniu wymagań bezpieczeństwa i ochrony środowiska
KONSERWACJA – czynności związane z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci
REMONTY – czynności związane z usuwaniem usterek, uszkodzeń oraz remontów urządzeń, instalacji i sieci w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego
MONTAŻ – czynności niezbędne do instalowania i przyłączania urządzeń, instalacji i sieci
KONTROLNO-POMIAROWY – czynności niezbędne dla dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci

Nadzór nad powyższymi zakresami również określa się na stanowisku dozoru.

Oprócz wyboru stanowiska oraz zakresu wykonywanych czynności określamy jeszcze na jakich urządzeniach będziemy wykonywać pracę. W każdej z grup uprawnień energetycznych (G1, G2, G3) znajdują się odpowiadające ich specyfice urządzenia.

Kto może się ubiegać o uprawnienia energetyczne?

O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może się starać osoba, która ukończyła 18 lat. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne lub pokrewne, bądź doświadczenie zawodowe w temacie energetyki. Od poziom wiedzy i doświadczenia osoby ubiegającej się o świadectwo kwalifikacyjne zależy, jaki zakres uprawnień otrzyma.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.