Czym są uprawnienia energetyczne G3?

szkolenia G1 G2 G2 ENERGETYCZNE Behap-bud szkolenia zawodowe

Uwaga, korzystne zmiany w prawie! Teraz szkolenie i egzamin na uprawnienia energetyczne można przeprowadzić online! Zamów nasze szkolenie i egzamin.

Są to uprawnienia dotyczące eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Uprawnienia te można uzyskać w zakresie „E” – eksploatacji oraz „D” – dozoru.

Zakresy uprawnień energetyczne G3:

 • obsługa,
 • konserwacja,
 • remonty,
 • montaż,
 • zakres kontrolno – pomiarowy.

Uprawnienia energetyczne G3 obejmują urządzenia, instalacje i sieci gazowe takie jak:

 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0.5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Przykładowe tematy omawiane na kursie dotyczącym uprawnień energetyczne G3:

 • prawo energetyczne;
 • gazy stosowane w przemyśle;
 • właściwości palne i wybuchowe gazów;
 • paliwa gazowe;
 • kontrola emisji zanieczyszczeń przy procesach spalania gazów;
 • składniki paliwa gazowych;
 • właściwości toksyczne paliw gazowych;
 • wymagania techniczne dotyczące budowy elementów wyposażenia instalacji rozprowadzania gazów węglowodorowych C3-C4;
 • ogólne wymogi dotyczące eksploatacji urządzeń gazowych;
 • zasady przeprowadzania kontroli stanu technicznego instalacji gazowych;
 • okresowa kontrola stanu technicznego instalacji na paliwa gazowe;
 • sieci gazowe;
 • układy zasilania gazem zakładów przemysłowych;
 • przewody wewnętrzne gazowych sieci przemysłowych;
 • zasady przeprowadzania prac gazoniebezpiecznych;
 • BHP przy budowie i eksploatacji sieci gazowych;
 • podłączanie nowo wykonanych gazociągów oraz przyłączy domowych;
 • usuwanie awarii sieci gazowej;
 • metody rehabilitacji technicznej gazociągów;
 • warunki tworzenia się mieszanin wybuchowych;
 • odpowiedzialność za ochronę przeciwpożarową;
 • klasy odporności pożarowej;
 • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów;
 • wentylacja jako jeden z podstawowych systemów bezpieczeństwa w gazownictwie;
 • rodzaje zagrożeń LNG;
 • piece przemysłowe – obsługa i kontrola;
 • ochrona środowiska w energetyce;

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.