Metody spawania – MIG, MAG, TIG, MMA, GAZOWE

metody spawania szkolenia spawanie Behap-bud szkolenia zawodowe

POPULARNE METODY SPAWANIA

Spawanie to najbardziej powszechny sposób na łączenie metali. Rozróżnia się następujące rodzaje spawania:

 • gazowe
 • łukowe elektrodami otulonymi
 • łukiem krytym
 • żużlowe
 • w osłonach gazowych – metody spawania:
  • MIG
  • TIG
  • MAG
 • plazmowe
 • elektronowe

Każda z metod spawania, zgrzewania bądź lutowania ma nadany swój niepowtarzalny numer wg klasyfikacji normy PN-EN ISO 4063.

SPAWANIE GAZOWE – metoda 311

Opis działania

Ta metoda spawania polega na stopieniu brzegów metali łączonych poprzez nagrzanie płomieniem spalającego się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Jako gaz palny stosuje się głównie acetylen.

Zastosowanie

Spawanie gazowe stosuje się przy wszystkich rodzajach stali i metali nieżelaznych.

SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODAMI OTULONYMI – metoda 111

Opis działania

Ta metoda spawania polega na stapianiu metali w miejscu ich łączenia za pośrednictwem łuku elektrycznego powstającego pomiędzy spawanym elementem a elektrodą otuloną.  Do spawania lukowego stosuje się prąd stały lub przemienny, lecz ten pierwszy jest bardziej korzystny.  Do spawania stosowane są elektrody otulone w otulinie:

 • kwaśnej (A)
 • rutylowej (R)
 • zasadowej (B)
 • rutylowo-kwaśnej (RA)
 • celulozowej (C)
 • rutylowo-celulozowej (RC)
 • innej

Zastosowanie

Spawanie elektrodami otulonymi stosuje się do wszystkich stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, staliwa, żeliwa i metali nieżelaznych.

SPAWANIE ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW AKTYWNYCH – metoda MAG 135

Opis działania

Metoda MAG (Metal Active Gas) to proces spawania lukowego elektroda topliwą w osłonie aktywnych chemicznie gazów lub mieszanek gazowych. Elektrodą topliwą jest drut pełny lub proszkowy, który pełni też rolę spoiwa. W procesach spawania metodą MAG jako gazy osłonowe stosuje się dwutlenek węgla lub mieszanki gazowe, w których skład wchodzą: argon, tlen, dwutlenek węgla oraz inne.

Zastosowanie

Metoda MAG stosowana jest do spawania stali niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH – metoda MIG 131

Opis działania

Metoda MIG (Metal Inert Gas) to proces spawania łukowego elektroda topliwą w postaci drutu pełnego w osłonie gazów obojętnych. Tak jak w metodzie MAG, drut pełni również role spoiwa (tzw. drut elektrodowy). W procesie spawania MIG stosuje się szlachetne gazy osłonowe, takie jak argon i hel oraz ich mieszanki.

Zastosowanie

Metoda MIG stosowana jest przy spawaniu metali nieżelaznych.

SPAWANIE ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH – metoda TIG 141

Opis działania

Metoda TIG to proces spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego. Gazy wykorzystywane do osłaniania obszaru spawania w metodzie TIG to: argon, hel lub ich mieszanina (podobnie jak w metodzie MIG).

Zastosowanie

Spawanie metodą TIG wykorzystywane jest do łączenia stali niskostopowych i wysokostopowych oraz metali nieżelaznych (miedzi, aluminium, magnezu i ich stopów a także niklu). Metoda TIG jest mało wydajna ale daje wysoką jakość i precyzję połączenia.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.