Uprawnienia energetyczne G1

szkolenia G1 G2 G2 ENERGETYCZNE Behap-bud szkolenia zawodowe

Czym są uprawnienia energetyczne G1?

Są to uprawnienia energetyczne grupy 1, dotyczące urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Uprawnienia te można uzyskać w kategorii Dozoru „D” oraz Eksploatacji „E”. Eksploatacja dotyczy osób pracujących na stanowiskach wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym. Natomiast dozór odnosi się do stanowisk  kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zakresy uprawnień energetyczne G1:

 • obsługa;
 • konserwacja;
 • remonty;
 • montaż;
 • zakres kontrolno-pomiarowy

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne podlegające pod uprawnienia energetyczne G1:

 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 • urządzenia, instalacje i sieci  o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych punktach.

Przykładowa tematyka szkoleń w zakresie uprawnień energetyczne G1:

 • prawo energetyczne;
 • wpływ prądu elektrycznego na organizm człowieka;
 • układy sieciowe;
 • ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1 kV;
 • wyłączniki różnicowo-prądowe;
 • elektronarzędzia;
 • urządzenia i instalacje elektryczne na placu budowy;
 • organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych;
 • zespoły prądotwórcze;
 • urządzenia instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem;
 • pomiar rezystancji izolacji instalacji;
 • pomiar rezystancji uziemienia;
 • pomiary rezystywności gruntu;
 • badanie skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej;
 • badania i pomiary eksploatacyjne w strefach zagrożonych wybuchem;
 • badania i pomiary linii kablowych;
 • badania  i pomiary elektrycznych urządzeń napędowych;
 • czasookresy badań eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych.

Czy uprawnienia energetyczne G1 są wydawane bezterminowo?

Nie. Uprawnienia energetyczne trzeba odnawiać do 5 lat. Jest to konieczne w związku z ciągłym rozwojem technicznym również w kwestii energetyki. Często zmienia się też prawo energetyczne, dlatego aby być na bieżąco i bezpiecznie wykonywać swoją pracę, należy systematycznie odświeżać swoją wiedzę.

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.