Uwaga – zmiana stawki za egzamin UDT

Ile kosztuje egzamin UDT?

Wg nowej stawki opłata egzaminacyjna za sprawdzenie kwalifikacji w 2019 r. wynosi 171,94 zł.  Przypomnijmy, że od stycznia 2019 koszt egzaminu wynosił 160,18 zł, a w ubiegłych latach była to kwota rzędu 152,00 zł.

Od kiedy obowiązuje nowa stawka?

Nowa stawka za egzamin kwalifikacyjny UDT obowiązuje od 11 lutego 2019 r. Oznacza to, że wszystkie wnioski, które wpłynęły do dozoru technicznego począwszy od 11.02.2019 muszą zostać opłacone po nowej stawce.

Na jakiej podstawie wyznaczana jest stawka za sprawdzenie kwalifikacji?

Podstawą opłaty jest art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezez Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej „Polskiej „Monitor Polski” w terminie do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

art. 23 ust. 4 w ustawie o zmianie ustawy o dozorze technicznym brzmi:

Opłaty, o ktorych mowa w ust.3, pobierane są w wysokości 3,75 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce  narodowej…”

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2018 r.

Na podstawie art. 20 pkt  1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39) ogłasza się, że

przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2018 r. wyniosło 4585,03 zł. 

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Call Now Button
Ta strona wykorzystuje pliki cookie.