UWAGA! Zmiana stawki za egzaminy kwalifikacyjne UDT / TDT

wzór uprawnień udt

Za informacją z Urzędu Dozoru Technicznego ulegają zmianie opłaty za egzamin kwalifikacyjny UDT:

W związku z ogłoszeniem  przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego komunikatu w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021r. od dnia 09.02.2022 r. zmienia się stawka opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i wynosi 212,34 zł.

Podstawa opłaty: art. 23 ust. 4 zmienionej ustawy o dozorze technicznym w zw. z art. 20 pkt 1 lit. a ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie:

do 7 roboczego dnia lutego każdego roku kwotę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym.

Komunikat
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 9 lutego 2022 r.

w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r.

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.