Co uprawnia do jazdy wózkami od sierpnia 2018?

OWB linde 1170x527 1

Co uprawnia do jazdy wózkami od sierpnia 2018?

Nowe rozporządzenie

Z dniem 10 sierpnia weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wprowadza ono znaczne zmiany, jeśli chodzi o uprawnienia operatorów.

Jednocześnie traci moc Rozporządzenie Ministra Gospdoarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wozków jezdniowych z napędem silnikowym.

Kto może jeździć wózkami podnośnikowymi?

Zgodnie z nowym rozporządzeniem wózkami podnośnikowymi mogą jeździć operatorzy posiadajacy zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w danej kategorii (I WJO, II WJO lub III WJO).

Zezwolenie imienne do kierowania wózkami

Jeżeli operator wózka posiada zezwolenie imienne wydane przez pracodawcę, może się nim poslugiwać odpowiednio do:

  • 31 grudnia 2019 r. – jeżeli zezwolenie było wystawione z datą do 31.12.2004 r.
  • 31 grudnia 2020 r. – jeżeli zezwolenie było wystawione z datą do 31.12.2014 r.
  • 31 grudnia 2021 r. – jeżeli zezwolenie było wystawione z datą od 01.01.2015 r. do 09.08.2018 r.

Ważne: Jeżeli operator zmieni pracodawcę, jego zezwolenie imienne traci ważność!!

Zaświadczenia o ukończeniu kursu obsługi wózków

Od 10 sieprnia 2018 r. zaświadczenie o ukończeniu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych nie uprawnia do jazdy wózkami. Jedynym dokumentem uprawniającym do obsługi wózków podnośnikowych jest zaświadczenie kwalifikacyjne UDT w kategorii odpowiednio I WJO lub II WJO lub III WJO.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.