Pytania egzaminacyjne suwnice

kursy udt suwnice Behap-bud szkolenia zawodowe

Pytania i odpowiedzi egzamiancyjne z zakresu obsługi suwnic

Poniżej przedstawiamy Wam niektóre pytania i odpowiedzi, jakie mogą Wam się trafić na egzaminie z zakresu obsługi suwnic, wciągników i wciągarek oraz zurawi stacjonarnych w kat. II S.

Pytanie 1: Kto może dokonywać napraw i modernizacji urządzenia technicznego?

Do naprawy suwnic uprawniony jest konserwator, natomiast modernizacji mogą dokonywać tylko uprawnione firmy. Zarówno konserwator jak i firma modernizująca muszą posiadać uprawnienia nadane przez UDT.

Pytanie 2: Omów podstawowe parametry suwnicy

Udźwig, wysokość podnoszenia, rozpiętość, prędkości ruchów roboczych, rodzaj sterowania, grupa natężenia pracy

Pytanie 3: Omów rodzaje dokumentów wydawanych przez inspektorów po wykonaniu badań.

Decyzja dopuszczająca urządzenie do eksploatacji oraz protokół z badania technicznego.

Pytanie 4: Czy wolno przeciążać urządzenie techniczne? Omów pojęcia: próba statyczna i dynamiczna.

Operator urządzenia nie może przeciążać urządzenia. W obecności inspektora UDT są wykonywane próby statyczne i dynamiczne urządzenia.

  • Próba statyczna z obciążeniem 125% udźwigu, trwa 1 godz., ma potwierdzić, że konstrukcja urządzenia nie ulegnie odkształceniom
  • Próba dynamiczna z obciążeniem 110 % udźwigu polega na wykonywaniu ruchów i ma potwierdzić sprawność urządzenia

Pytanie 5: Omów sposób sprawdzenia hamulca mechanizmu podnoszenia suwnicy o udźwigu Q=75/16 t

Należy wykonać próbę statyczną i dynamiczną obu mechanizmów z max. obciążeniem każdego z nich uwzględniając ich udźwigi. Próba statyczna: podnosimy ładunek o masie 16 t dla pierwszego mechanizmu na wysokość kilku cm i obserwujemy przez kilka minut czy nie opada. Następnie podnosimy na wysokość nieco większą i sterujemy opuszczanie z max. prędkością, wyłączamy opuszczanie, ładunek powinien zatrzymać się nie dotykając podłoża.
Próbę powtarzamy z ładunkiem 75 t dla drugiego mechanizmu.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.