Pytania i odpowiedzi – uprawnienia G2

OWB piec

Przykładowe pytania egzaminacyjne na G2

Poniżej zamieszczamy zbiór przykładowych pytań i odpowiedzi na egzaminie z zakresu uprawnień cieplnych G2.

Jakie czynności składają się na eksploatację urządzeń energetycznych?

Na eksploatację składają się czynności od momentu przejęcia urządzenia do eksploatacji, poprzez próby odbiorowe, ruch próbny, pracę urządzeń w okresie eksploatacji oraz ich remonty, przeglądy, badania, pomiary specjalistyczne, aż do likwidacji urządzenia

Na podstawie jakiego dokumentu prowadzi się eksploatację (ruch) określonego urządzenia lub zespołu urządzeń i co ten dokument powinien zawierać w swej treści?

Ruch urządzenia lub zespołu urządzeń energetycznych prowadzi się na podstawie szczegółowej instrukcji eksploatacji. powinna ona zawierać następujące rozdziały:

    • dla kogo jest przeznaczona, granice urządzenia objęte instrukcją, dokumenty związane
    • dane techniczne urządzenia, opis jego budowy oraz zabezpieczeń technologicznych
    • eksploatację urządzenia: przygotowanie do uruchomienia, wypadki zakazu uruchamiania, proces uruchamiania urządzenia, prowadzenie jego ruchu, odstawianie z ruchu, zakłócenia  – ich przyczyny oraz sposób reagowania
    • przekazywanie urządzenia do remontu oraz z remontu do ruchu, próby eksploatacyjne, prace konserwacyjne, wymagania ppoż. oraz bhp.

Wymień przykładowe prace wykonywane na polecenie pisemne w warunkach szczególnego zagrożenia w kotłowni.

Pracą w szczególnych zagrożeniach w kotłowni może być np. praca wewnątrz walczaków kotłów, komór paleniskowych, w kanałach spalin, wewnątrz zasobników węgla lub biomasy, w rurociągach sieci cieplnej.

Omów zasady przygotowania miejsca pracy w zbiornikach zamkniętych.

Najpierw należy opróżnić zbiornik z medium, potem zamknąć wszystkie zawieradła na dopływie i odpływie ze zbiornika, sprawdzić czy mimo zamknięcia zawieradeł medium nie dopływa do wnętrza zbiornika.  Jeżeli zbiornik ma podwójne odcięcia, to należy je zamknąć.  Zamknięte zawieradła trzeba zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem przez osoby postronne oraz wywiesić tabliczki informacyjne.  Zbiornik powinien być wypłukany z ewentualnych substancji żrących oraz ostudzony. Dla poprawy warunków bezpieczeństwa pracy należy przed rozpoczęciem prac skutecznie przewietrzyć dany zbiornik. dozwolone napięcie do prac oraz oświetlenia zbiornika to 24 V.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.