Uprawnienia G3 – przykładowe pytania egzaminacyjne

Przykładowe pytania egzaminacyjne na G2

Jak klasyfikuje się piece w praktyce przemysłowej?

Najczęstsza klasyfikacja pieców w praktyce przemysłowej przebiega według:

 • wydziału zakładu, w którym piec spełnia określoną rolę w procesie technologicznym
 • rozwiązania konstrukcyjnego, sposobu załadunku i wyładunku wyrobu, rodzaju transportu wsadu,
 • komory roboczej pieca i sposobu jej opalania,
 • rodzaju pracy,

Piece również  możemy podzielić na pracujące w sposób ciągły i pracujące okresowo.

Co co jest BLEVE?

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)  – wybuch spowodowany wyzwoleniem energii związany z gwałtownym odparowaniem cieczy (palnej lub nie) w momencie jej nagłego uwolnienia ze zbiornika, w którym ciecz ta znajdowała się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego i w temperaturze przekraczając jej temperaturę wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym.

Jakie zależności obejmuje charakterystyka palnika?

 • strumienie objętości gazu oraz powietrza pierwotnego i wtórnego
 • ciśnienie gazu i powietrza pierwotnego i wtórnego
 • długość płomienia
 • współczynnik nadmiaru powietrza
 • temperaturę podgrzania powietrza

Co zawierają przepisy dotyczące czynności związanych z eksploatacją pieców grzewczych i urządzeń gazowych?

 • odpowietrzanie i odgazowanie rurociągów
 • kontrolę stanu pieca przed uruchomieniem
 • zapalenie, suszenie i podgrzewanie
 • obsługę pieca w czasie jego eksploatacji
 • obsługę rekuperatorów
 • postępowanie w razie niespodziewanej przerwy w dopływie gazu
 • wyłączanie pieca z ruchu
 • postępowanie w razie awarii
 • dozór urządzeń piecowych i bieżącą konserwację

DANE FIRMY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

+ 48 602 172 008
behap@behap.pl

+32 711 82 84
szkolenia@behap.pl

DANE DO FAKTURY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia
 
NIP: 628 188 75 63

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.