Uprawnienia G3 – przykładowe pytania egzaminacyjne

Uprawnienia G3 – przykładowe pytania egzaminacyjne
15
Wrz

Przykładowe pytania i odpowiedzi na egzaminach z uprawnień G3

Jak klasyfikuje się piece w praktyce przemysłowej?

Najczęstsza klasyfikacja pieców w praktyce przemysłowej przebiega według:

 • wydziału zakładu, w którym piec spełnia określoną rolę w procesie technologicznym
 • rozwiązania konstrukcyjnego, sposobu załadunku i wyładunku wyrobu, rodzaju transportu wsadu,
 • komory roboczej pieca i sposobu jej opalania,
 • rodzaju pracy,

Piece również  możemy podzielić na pracujące w sposób ciągły i pracujące okresowo.

Co co jest BLEVE?

BLEVE (Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion)  – wybuch spowodowany wyzwoleniem energii związany z gwałtownym odparowaniem cieczy (palnej lub nie) w momencie jej nagłego uwolnienia ze zbiornika, w którym ciecz ta znajdowała się pod ciśnieniem wyższym od atmosferycznego i w temperaturze przekraczając jej temperaturę wrzenia pod ciśnieniem atmosferycznym.

Jakie zależności obejmuje charakterystyka palnika?

 • strumienie objętości gazu oraz powietrza pierwotnego i wtórnego
 • ciśnienie gazu i powietrza pierwotnego i wtórnego
 • długość płomienia
 • współczynnik nadmiaru powietrza
 • temperaturę podgrzania powietrza

Co zawierają przepisy dotyczące czynności związanych z eksploatacją pieców grzewczych i urządzeń gazowych?

 • odpowietrzanie i odgazowanie rurociągów
 • kontrolę stanu pieca przed uruchomieniem
 • zapalenie, suszenie i podgrzewanie
 • obsługę pieca w czasie jego eksploatacji
 • obsługę rekuperatorów
 • postępowanie w razie niespodziewanej przerwy w dopływie gazu
 • wyłączanie pieca z ruchu
 • postępowanie w razie awarii
 • dozór urządzeń piecowych i bieżącą konserwację

Co to jest LNG?

LNG (Liquefied Natural Gas) oznacza skroplony gaz ziemny. W stanie ciekłym w temperaturze ok. -162°C jest gotowy do magazynowania i transportu. LNG zajmuje jedynie 1/600 objętości wymaganej dla porównywalnej ilości gazu ziemnego w temperaturze i pod ciśnieniem normalnym. Ze względu na niską temperaturę zasadniczo LNG nie jest magazynowany pod ciśnieniem. Jest to bardzo czyste paliwo o liczbie oktanowej 130, Skroplony gaz ziemny jest bezbarwny, bezwonny, nie jest żrący i nie ma własności korodujących.


Więcej informacji o kursach na uprawnienia gazowe G3 znajdziesz tutaj. 

Sprawdź również aktualne terminy szkoleń!

Masz pytania? Chcesz zapisać się na kurs?  Skontaktuj się z nami.