Ile kosztuje egzamin elektroenergetyczny w 2021 roku?

kursy g1 g2 g3 energetyczne pomiary D i E Behap-bud szkolenia zawodowe

ILE KOSZTUJE EGZAMIN ENERGETYCZNY?

Na podstawie nowej stawki ustalonej na rok 2021, opłata za sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne wynosić będzie 280 zł.

W ramach przypomnienia, w 2020 roku koszt egzaminu wynosił 260 zł, natomiast w 2019 r była to kwota rzędu 225 zł.

OD KIEDY OBOWIĄZUJE NOWA STAWKA?

Nowa stawka obowiązuje od 01.01.2021 r.

NA JAKIEJ PODSTAWIE USTALANA JEST STAWKA ZA SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI?

Wysokość opłat określona została na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki  godzinowej w 2021 r.

Na podstawie art. 79 ust. 5 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) zarządza się, co następuje:

§ 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 2800 zł.

§ 2. Od dnia 1 stycznia 2021 r. ustala się minimalną stawkę godzinową w wysokości 18,30 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Za sprawdzenie kwalifikacji uiszcza się opłatę w wysokości 10 % minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

KTO PODLEGA SPRAWDZENIU KWALIFIKACJI?

Sprawdzenie kwalifikacji dla osób obsługujących urządzenia, instalacje i sieci energetyczne, przeprowadzane jest dla osób, które wykonują pracę z zakresu:

 – eksploatacji ( obsługa, konserwacja, remonty, montaż oraz zakres kontrolno – pomiarowy)

 – dozór (  osoby nadzorujące pracę osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, energetycznych i gazowych, w tym osoby wydające  polecenia techniczne)

Więcej informacji o szkoleniach energetycznych znajdziesz tutaj.

Nie znalazłeś interesujących Cię informacji? Skontaktuj się z nami.

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.