Nowe okresy ważności uprawnień UDT na konserwację urządzeń

UWAGA! Uprawnienia UDT na konserwację urządzeń nie są już bezterminowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia wydawane od 01.06.2019 r. mają określony okres ważności.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres 5 lat, chyba  że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Terminy ważności uprawnień UDT na konserwację suwnic

  • 10 lat – wciągniki, wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia
  • 5 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Terminy ważności uprawnień UDT na konserwację żurawi

  • 10 lat – żurawie stacjonarne
  • 5 lat – żurawie samojezdne oraz przenośne i przewoźne a także żurawie wieżowe i szybkomontujące

Terminy ważności uprawnień UDT na konserwację podestów

  • 5 lat – podesty ruchome stacjonarne, wiszące oraz masztowe a także podesty ruchome przejezdne oraz załadowcze, w tym do transportu osób

Terminy ważności uprawnień UDT na konserwację wózków

  • 5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.