Szkolenia na F-Gazy

F GAZY

Podstawowe informacje o kursach na F-Gazy

Przestrzeganie przepisów odnośnie ochrony środowiska to obecnie standard w wielu firmach. Dotyczy to także branży klimatyzacyjnej. Kraje Unii Europejskiej dążą bowiem do zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów, m.in. gazów zubożających warstwę ozonową (tzw. SZWO) oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, potocznie zwanych F-gazami.  Są to substancje chemiczne wywołujące tzw. efekt cieplarniany.

Tematyka kursów na F- Gazy zawiera następujące zagadnienia:

 • podstawy termodynamiki
 • wpływ czynników chłodniczych na środowisko oraz odpowiednie regulacje dotyczące środowiska
 • kontrola przed uruchomieniem, po długim okresie przestoju w używaniu, czynnościach konserwacyjnych lub naprawie lub w trakcie funkcjonowania
 • kontrole szczelności
 • przyjazne środowisku postępowanie z systemem i czynnikiem chłodniczym podczas instalacji, konserwacji, serwisowania lub odzysku czynnika chłodniczego
 • komponent: instalacja, uruchomienie i konserwacja:
  • sprężarek tłokowej, śrubowej i spiralnej, jedno-  i dwustopniowej
  • parowników chłodzonych powietrzem i wodą
  • termostatycznych zaworów rozprężnych (TEV) i innych części składowych układów
 • informacje dotyczące odpowiednich technologii mających na celu zastąpienie lub ograniczenie stosowania fluorowanych gazów cieplarnianych oraz bezpieczne postępowanie z nimi
 • wiedza zgodna z rozporządzeniem Dz. U. z 2017 r. poz. 2402

Rodzaje certyfikatów na uprawnienia F-gazowe

Uprawnienia w zakresie F-gazów mogą starać się zarówno instalatorzy (certyfikat dla personelu) jak i firmy  (certyfikat dla przedsiębiorcy).

Certyfikat dla personelu musisz uzyskać, jeżeli:

 • jesteś pracownikiem firmy, w imieniu której zajmujesz się instalacją, konserwacją lub serwisowaniem, naprawą i likwidacją urządzeń zawierających SZWO lub F-gazy
 • prowadzisz jednoosobowa działalność gospodarczą i będziesz fizycznie wykonywał czynności na urządzeniach zawierających SZWO lub f=F-gazy
 • pracujesz na swoich urządzeniach i tylko na własne potrzeby
 • zajmujesz się kontrolą szczelności, odzyskiem, instalacją, naprawą (konserwacja lub serwisowanie) oraz likwidacją agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane.

Jeżeli natomiast prowadzisz działalność gospodarczą, to uzyskaj zarówno certyfikat dla personelu jak i certyfikat dla przedsiębiorcy – dzięki temu będziesz mógł wykonywać usługi dla osób trzecich (nie tylko na potrzeby swojej firmy).

Podstawa prawna

Polska Ustawa o substancjach kontrolowanych i gazach fluorowanych z 15 maja 2015 roku nakłada obowiązek posiadania Certyfikatu F-gazowego dla personelu dokonującego napraw, konserwacji lub serwisowania, odzysku, likwidacji oraz  kontroli szczelności w stacjonarnych urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła oraz agregatach chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni napełnionych substancjami kontrolowanymi (HCFC) i gazami fluorowanymi (HFC). Obowiązek ten został nałożony od dnia 26 września 2015 r., a w przypadku agregatów chłodniczych samochodów ciężarowych i przyczep chłodni od dnia 1 lipca 2017 r.

Więcej informacji  o szkoleniach znajdziesz tutaj: https://behap.pl/szkolenia-dodatkowe/f-gazy/

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.