Nowe okresy ważności uprawnień UDT na obsługę urządzeń

UWAGA! Uprawnienia UDT na obsługę urządzeń nie są już bezterminowe

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21.05.2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, uprawnienia wydawane od 01.06.2019 r. mają określony okres ważności.

Zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r. zachowują ważność przez okres 5 lat, chyba  że przed upływem tego terminu zostaną cofnięte na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

Terminy ważności uprawnień UDT na obsługę suwnic

  • 10 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • 5 lat – suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

Terminy ważności uprawnień UDT na obsługę żurawi

  • 10 lat – żurawie stacjonarne oraz żurawie przewoźne i przenośne (tzw. HDS)
  • 5 lat – żurawie samojezdne oraz żurawie wieżowe i szybkomontujące

Terminy ważności uprawnień UDT na obsługę podestów

  • 10 lat – podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe
  • 5 lat – podesty ruchome przejezdne (wolnobieżne, przewoźne, montowane na pojeździe)

Terminy ważności uprawnień UDT na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych

  • 10 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • 5 lat – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Terminy ważności uprawnień UDT na obsługę dźwigów

  • 10 lat – dźwigi budowlane oraz dźwigi towarowo-osobowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne

CENTRALA

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.