Kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe

wózek widłowy

W tym wpisie przybliżymy kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe. Czy wszystkie wózki podlegają dozorowi technicznemu? Do czego uprawnia dane zaświadczenie na wózki?

Sprawdź poniżej:

JAKIE SĄ KATEGORIE UPRAWNIEŃ NA WÓZKI?

Urząd Dozoru Technicznego określa 2 kategorie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia także do obsługi wszystkich wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Ten podział obowiązuje od 1 czerwca 2019 roku i zastępuje wcześniejsze kategorie: III WJO, II WJO oraz I WJO.

Aby zdobyć uprawnienia do obsługi wyżej wymienionych wózków należy podejść do egzaminu państwowego przed komsją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Korzystając z naszej oferty kursów, uczestnik podchodzi do egzaminu na sprzęcie, na którym się uczył podczas szkolenia. Egzamin odbywa się w miejscu szkolenia.

EGZAMIN UDT NA WÓZKI JEZDNIOWE – JAK WYGLĄDA?

Na egzamin państwowy składają się dwie części: teoretyczna i praktyczna.

Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru, na który składa się 15 wylosowanych z bazy pytań. Baza pytań jest publicznie dostępna na oficjalnej stronie Urzędu Dozoru Technicznego.

Część praktyczna składa się z dwóch etapów:

  • odpowiedź ustna na pytania przy urządzeniu
  • wykonanie zadanego manewru wózkiem jezdniowym podnośnikowym

Opis zagadnień i manewrów dla części praktycznej jest również jawny i udsotępniony na oficjalnej stronie Urzedu Dozoru Technicznego.

CZY UPRAWNIENIA UDT NA WÓZKI PODNOŚNIKOWE SĄ BEZTERMINOWE?

Niestety wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych z dnia 30 maja 2019 roku uprawnienia UDT przestają być wydawane jako bezterminowe.

Wszystkie uprawnienia wydane przed 1 czerwca 2019 tracą ważność po 31 grudnia 2023 roku.

Z kolei uprawnienia wydane od 1 czerwca 2019 roku mają określony termin ważności w zależności od kategorii:

  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 10 lat od momentu wydania
  • wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem – ważne 5 lat od momentu wydania

JAKIE KATEGORIE UPRAWNIEŃ OBOWIĄZYWAŁY DO 31 MAJA 2019 ROKU?

Wcześniej obowiązujace kategorie uprawnień UDT na wózki widłowe znajdziesz w tym wpisie.

CENTRALA

 

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.
Call Now Button