Uprawnienia UDT

Czym są uprawnienia UDT?

Są to zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez właściwy Urząd Dozoru Technicznego.  Można je uzyskać w zakresie obsługi lub konserwacji Urządzeń Transportu Bliskiego.

Organizujemy kursy na wszystkie kategorie uprawnień UDT.

Oprócz uprawnień UDT do obsługi urządzeń, organizujemy kursy przygotowujące do ich konserwacji.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Wystarczy, że zapiszesz się  nas na kurs, dokonasz opłaty egzaminacyjnej i wypełnisz wniosek o sprawdzenie kwalifikacji w danej kategorii urządzeń. Nasza firma organizuje kursy kończące się egzaminami przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego dla danego rejonu. My ustalamy za Ciebie termin egzaminu oraz składamy wszystkie dokumenty i opłaty. Komisja egzaminacyjna przyjeżdża na miejsce kursu a egzamin praktyczny odbywa się na urządzeniach, na których ćwiczyłeś.

Czy warto posiadać uprawnienia UDT?

Tak, jak najbardziej warto.  Uprawnienie UDT w sposób niepodważalny potwierdza Twoje kwalifikacje w zakresie obsługi lub konserwacji danego typu urządzeń. Ponadto wiele dużych firm z branży motoryzacyjnej czy logistycznej wymaga od swoich pracowników oraz kandydatów na pracowników takich uprawnień.

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W części teoretycznej egzaminowany losuje zestaw pytań z danej kategorii uprawnień UDT i odpowiada na nie ustnie lub pisemnie. Następnie po pozytywnym wyniku na teorii podchodzi się do egzaminu praktycznego przy urządzeniu. Na koniec komisja informuje o końcowym wyniku i jeśli jest pozytywny pozostaje tylko oczekiwać na przesłanie zaświadczenia kwalifikacyjnego.

DANE FIRMY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Przemysłowa 8
32-540 Trzebinia, Małopolska (przy trasie Kraków – Katowice)

+ 48 602 172 008
behap@behap.pl

+32 711 82 84
szkolenia@behap.pl

DANE DO FAKTURY

BEHAP-BUD s.c. Eugeniusz Winiarski, Piotr Winiarski

ul. Grunwaldzka 71/2, 32-541 Trzebinia
 
NIP: 628 188 75 63

Logo Behap-bud szkolenia zawodowe

Ta strona wykorzystuje pliki cookie.