Uprawnienia energetyczne

10
Mar

Uprawnienia energetyczne


Uprawnienia energetyczne
dzielą się na 3 podstawowe grupy:

  • Grupa 1 – uprawnienia elektryczne – obejmuje urządzenia, instalacje i siedzi elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną;
  • Grupa 2 – uprawnienia cieplne – obejmuje urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne;
  • Grupa 3 – uprawnienia gazowe – urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłając, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Ważność uprawnień energetycznych wynosi 5 lat. Po upływie tego czasu konieczne jest odnowienie uprawnień. Po odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu otrzymuje się książeczkę SPE. Książeczka określa rodzaj i zakres uprawnień energetycznych.

Uprawnienia energetyczne dzielą się również ze względu na stanowisko pracy na:

  • eksploatację – „E” – dotyczy stanowisk osób wykonujących pracę w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym;
  • dozór – „D” – dotyczy stanowisk  kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie eksploatacji oraz stanowisk pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

W uprawnieniach energetycznych określany jest również zakres czynności,  takich jak:

  • obsługa,
  • konserwacja,
  • remonty,
  • montaż,
  • zakres kontrolno-pomiarowy.

Kto wydaje uprawnienia energetyczne i na jakiej podstawie?

Głównymi instytucjami wydającymi uprawnienia energetyczneSIMP (Stowarzyszenie Instalatorów Monterów Polskich, SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) oraz SPE (Stowarzyszenie Polskich Energetyków).

Wszystkie uprawnienia wydawane są na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89 z 31 maja 22003 r. poz. 828; zm.: Dz. U. z 2003 r. nr 129, poz.   1184; z 2005 r. nr 141, poz. 1189).


Kto może się ubiegać o uprawnienia energetyczne?

O otrzymanie świadectwa kwalifikacyjnego może się starać osoba, która ukończyła 18 lat. Mile widziane jest wykształcenie elektryczne lub pokrewne, bądź doświadczenie zawodowe w temacie energetyki. Od poziom wiedzy i doświadczenia osoby ubiegającej się o świadectwo kwalifikacyjne zależy, jaki zakres uprawnień otrzyma.


Więcej o uprawnieniach energetycznych dowiesz się TUTAJ

 

 

Call Now Button